Waas advocaten - header - homepage

Hoe werken wij?

Waas advocaten advocaat

Tijdens ons eerste gesprek maken wij duidelijke afspraken over de voorwaarden waaraan er gewerkt wordt, inclusief de financiële voorwaarden. 

Transparantie en eenvoud zijn hierbij de twee maatstaven die Waas Advocaten hanteert. Uiteraard worden de concrete afspraken bepaald in functie van het dossier. Vanzelfsprekend zijn deze verschillend naargelang de inhoud en de complexiteit van het dossier. Omwille van de eenvoud en de duidelijkheid hanteert Waas Advocaten ook algemene basisvoorwaarden die tijdens het eerste onderhoud worden toegelicht. Ook de financiële voorwaarden waaraan Waas Advocaten werkt, worden besproken, zodat u voor geen onaangename verrassingen komt te staan. Ook hier hangt veel af van de aard van het dossier dat door de advocaten en bemiddelaars van Waas Advocaten zal worden behandeld.

Waas Advocaten zorgt steeds voor een duidelijke en overzichtelijke afrekening.