Waas advocaten - header - homepage

Rechtsgebieden

Waas advocaten - gerecht

De dienstverlening van Waas Advocaten behelst twee grote onderdelen. Enerzijds verzorgen Waas Advocaten de klassieke conflictbegeleiding, anderzijds werken zij ook proactief d.m.v. consulting in de meest brede betekenis. Ook het Legal project management en de Legal audit behoren tot ons expertisedomein. Wij zetten de rechtstakken waarin wij actief zijn nog even voor u op een rij:

Bemiddeling

Bemiddeling of mediation is een vrijwillige en vertrouwelijke manier om geschillen tussen twee of meer partijen op te lossen.

Daarbij helpt een neutrale en onafhankelijke derde (de bemiddelaar of mediator) om tot een oplossing te komen waar beide partijen zich kunnen in vinden. Bemiddeling is de ideale oplossing wanneer partijen geconfronteerd worden met een meningsverschil en nadien ook nog dienen samen te werken, en gebaat zijn bij een evenwichtige en snelle oplossing. De bemiddelaar zal vooral oog hebben voor de lange termijn-relatie. Hij gaat samen met de partijen op zoek naar creatieve en originele oplossingen, die absoluut onmogelijk zijn bij de klassieke gerechtelijke procedures. Bemiddeling heeft ook nog een aantal andere voordelen. Het gaat snel omdat een bemiddeling op enkele weken tot maximaal enkele maanden afgehandeld is, terwijl een klassieke gerechtelijke procedure meerdere maanden tot dikwijls enkele jaren loopt. Bemiddeling is eveneens kostenbesparend omdat de kosten tussen alle partijen worden verdeeld. Bemiddeling door een erkende bemiddelaar is bovendien strikt vertrouwelijk en het bereikte akkoord kan worden gehomologeerd door de rechtbank.