Waas advocaten - header - homepage

Wat doen wij?

Waas advocaten - welkom

De advocaten en bemiddelaars van  Waas Advocaten leggen zich toe op juridische dienstverlening aan particulieren en ondernemingen. Daarbij gaat het om handels- en economisch recht in brede zin, vennootschapsrecht, arbeids- en sociaal recht, milieurecht en verzekeringsrecht, maar ook om het personen- en familierecht, jeugdrecht en patrimoniaal vermogensrecht.

Onze dienstverlening behelst twee grote onderdelen: Enerzijds verzorgen wij de klassieke conflictbegeleiding anderzijds werken wij ook proactief d.m.v. consulting in de meest brede betekenis. Ook het Legal project management en de Legal audit behoren tot ons expertisedomein. Bij conflictbegeleiding zullen wij de cliënt op professionele wijze doorheen een conflict loodsen.
Dit kan zowel een feitelijke conflictsituatie zijn als één die gepaard gaat met procedures voor administratieve en gerechtelijke instanties. Dit geldt zowel voor particulieren als voor ondernemingen. Als de klassieke conflictbegeleiding niet de optimale oplossing lijkt, zullen de advocaten u graag bijstaan met advies over de modernere vormen van conflictoplossing zoals arbitrage, bemiddeling, …Wanneer de advocaten aan consulting doen, spitsen zij zich voornamelijk toe op de risico’s van het ondernemen. Ondernemen, investeren, overeenkomsten aangaan, zelfs onderhandelingen voeren houdt steeds (juridische) risico’s in. De kunst is om deze risico’s steeds tot een minimum te beperken. 

Een dergelijke attitude is eigen aan elk succesvol ondernemer en daar dragen wij graag een steentje toe bij.