Arbitrage

Arbitrage is in België wettelijk geregeld en wordt geregeld opgenomen in overeenkomsten om geschillen buitengerechtelijk op te lossen. Waas advocaten is vertrouwd met arbitrage en stellen dit graag aan u voor als alternatieve geschillenbeslechting voor bedrijven.

sneller - informeler - niet openbaar

De arbitrageprocedure start met een schriftelijke overeenkomst waarmee alle partijen akkoord gaan. In deze overeenkomst worden ook de procedureregels opgenomen. (vb. mondeling of schriftelijk, termijnen, enz…)

Vervolgens worden door de partijen 1 of 3 arbiters aangesteld. Partijen mogen zich tijdens de procedure laten bijstaan door een advocaat.

Een gelijktijdige vordering voor de rechtbank is echter uitgesloten.

Na alle partijen gehoord te hebben maken de arbiters hun beslissing op die naar de partijen wordt gestuurd om hen officieel te informeren over de beslissing. Er wordt ook een exemplaar neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

De uitspraak is bindend voor alle partijen. Indien een partij zijn deel van de beslissing niet uitvoert kan de andere partij de uitvoering afdwingen via de rechtbank. Na de arbitrageprocedure is het niet meer mogelijk om de zaak in hoger beroep voor de rechtbank te brengen.

De vernietiging van een arbitrale uitspraak is aan strikte regels onderworpen.