Kris De Maere

Advocaat Kris De Maere (1969) studeerde af als licentiaat in de rechten aan de Ugent. Doorheen de jaren vervolmaakte hij zich in ondernemingsrecht. Sinds enkele jaren is hij ook erkend advocaat cassatie in strafzaken en schuldbemiddelaar.

Proactief - accuraat - daadkrachtig

Advocaat Kris De Maere is een groot pleitbezorger om tijdig juridisch advies in te winnen. Vele rechtszaken kunnen vermeden worden door proactief te handelen. 

Voor advocaat Kris De Maere is persoonlijk contact en vertrouwen tijdens de samenwerking van groot belang voor het welslagen van een dossier. U kan bij hem terecht in zijn kantoren te Gent en Sint-Niklaas. 

U kan terecht voor problemen of geschillen in diverse rechtstakken. In de loop van de jaren heeft hij zich in het bijzonder toegelegd op vastgoed en stedenbouw. Hij heeft tevens een bijzondere interesse voor internationale commerciële zaken en kan u bijstaan bij contacten en contracten met uw handelspartners.

Vakgebieden
 

Ondernemingsrecht & incasso
Strafrecht
Huur, pacht en zakelijke rechten
Koop, verkoop en immo
Europees & Internationaal recht
Familierecht & erfrecht
Buitengerechtelijke geschillen