Procedures & invordering

Wij proberen steeds om procedures te vermijden maar soms kan het niet anders of wordt u er als bedrijf/ondernemer mee geconfronteerd. In dat geval maken wij vooraf een risico-analyse en staan wij u vervolgens bij doorheen de gehele procedure. 

Tijdens deze gerechtelijke procedure wordt u nauwgezet op de hoogte gehouden van de termijnen en de evolutie. Het is ‘uw’ dossier waar wij ons voor inzetten.

Het maakt niet uit in welke hoedanigheid u aantreedt. 

Invordering facturen - incasso

Openstaande facturen kunnen voor uw onderneming problematisch zijn voor de cashflow. Wacht daarom niet te lang om deze in te vorderen. 

Waas advocaten probeert altijd eerst op minnelijke wijze een betaling te bekomen. Pas als uw schuldenaar niet reageert gaan wij over tot gerechtelijke invordering. 

Snel en correct

Wat kan u zelf doen om wanbetalingen te voorkomen

  • Duidelijke algemene voorwaarden opstellen
  • Ken uw klant! Jaarrekeningen zijn publiek te raadplegen
  • Volg de betalingstermijnen strikt op
  • Eerst betalen dan leveren
  • Beloon snelle betalers, straf de wanbetalers