Professionele bemiddeling

Snel, vertrouwelijk en met het oog op verdere samenwerking

Deze wijze van geschillenbeslechting is opportuun als u zakelijke meningsverschillen hebt die u op vrijwillige wijze wil oplossen zonder gerechtelijke procedures. 

Niet zelden is deze werkwijze gericht op een lange termijnvisie. Eens de oplossing bereikt kan u met de andere partijen verder werken zonder dat een partij zich verliezer moet voelen. 

Een neutrale en onafhankelijke derde (bemiddelaar of mediator) luistert naar de standpunten van de partijen en probeert via creatieve en originele oplossingen tot een resultaat te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Dit is onmogelijk via een rechtszaak waar de procedures vooraf vast liggen.

Bovendien kan een geschil snel worden afgehandeld en drukt het de kosten die door alle partijen worden gedragen. Het bereikte akkoord kan steeds door een rechtbank worden gehomologeerd.